Deze keer pikken we met onze avonden in op 50 jaar migratie in ons land.
Meer achtergrond informatie hierover vind je o.a. op
deze website.

Onder meer in Gent worden hier rond een aantal activiteiten gepland.

 

 

 

50 JAAR MIGRATIE

Drie gespreksavonden

 

 

 

 

 

 

dinsdag 23 september - dinsdag 21 oktober - dinsdag 18 november

 

Telkens om 19u30 in

LDC De Toekomst

Sint-Kamielstraat 85 Aalst

 

 

 

 

 

 

dinsdag 23 september 19u30

De bijdrage van 50 jaar migratie aan onze samenleving

 

In 2014 is het 50 jaar geleden dat de Turkse en Marokkaanse migratie naar België begon. Op deze avond willen we de positieve bijdragen van deze migratie onder de aandacht brengen. Wat betekende de migratie voor onze samenleving op economisch en sociaal vlak? Hoe verbreedden mensen met een migratie-achtergrond onze kijk op cultuur, identiteit, vrouwenemancipatie, religie,…? En hoe verliep dit alles in Aalst?

 

Pascal Debruyne (socioloog en onderzoeker UGent) legt uit  hoe migratie een hefboom voor de stad is.

Aalstenaren met een migratie-achtergrond delen hun ervaringen

 

 

 

 

 

dinsdag 21 oktober 19u30

Ouder worden in een diverse samenleving

 

Op deze avond bespreken we hoe ouderen met en zonder migratie-achtergrond kijken naar ‘ouder worden’. Hoe ervaren zij dit? Welke zorg en ondersteuning verwachten zij van hun familie, van de ouderenzorg, van de samenleving? Welke verschillen zijn er op dit vlak tussen ouderen met en zonder migratie-achtergrond?

 

Eva Vens (HOGent) beantwoordt deze vragen vanuit haar onderzoek “ouder worden in een veranderende samenleving”.

Haar verhaal wordt aangevuld met getuigenissen uit de ouderenzorg en oudere mensen met een migratieachtergrond.

 

 

 

 

 

dinsdag 18 november 19u30

Diversiteit op de werkvloer

 

Moeten we in onze refter halalvoedsel aanbieden? Wat als collega’s vragen om verlengd verlof tijdens de zomer, zodat ze hun familie in het land van herkomst kunnen bezoeken? Moeten we iedereen gelijk behandelen of net rekening houden met verschillen?

 

Saida Isbai (diversiteitswerking ACV) laat ons kennismaken met inzichten en praktijken die kunnen helpen om op een werkbare manier rekening te houden met diversiteit op de werkvloer.

 

 

Inschrijven        

Gelieve op voorhand in te schrijven via Vormingplus Vlaamse Ardennen Dender:

 www.vormingplus-vlad.be  of 054/41.48.02

Deelname in de onkosten:

·         Volwassenen: 4 € per avond

·         Jongeren tot 18 jaar: 2 € per avond

·         Met Uitpas aan kansentarief: 1,5 € per avond

 

Een gezamenlijk initiatief van

 

Aalst Mixt, Emmaüs, KMS Kerkwerk Multicultureel Samenleven, LDC De Toekomst,
Moskee El Muslimeen Aalst, Moskee Kevser Aalst, Motief Vzw, Odice Oost-Vlaams Diversiteitscentrum, vzw Parol, Vormingplus Vlaamse Ardennen – Dender, Vredeshuis


Met steun van de stad Aalst